skip to Main Content

Stensbølgård – Økologisk landbrug

Stensbølgård ligger i det skønne Hornsherred i Lejre kommune – mellem Roskilde fjord og Isefjorden. Fra vores marker har vi en skøn udsigt til Orø. Gården ligger i en lille landsby, Kyndeløse.
På Stensbølgård bor idag Kirsten og Johan. Johan er født på gården og er fjerde generation. For at få hverdagen til at fungere på Stensbølgård, får Johan og Kirsten en hjælpende hånd af de ansatte på gården. Sammen tager de kærligt hånd om bedriftens 120 økologiske malkekøer af racen Rød dansk malkerace. Desuden er der ca 150 kalve og kvier, 225 økologiske høns i et mobilt hønsehus og der dyrkes, passes eller afgræsses ca. 200 hektar Sjællandsk økologisk landbrugsjord. På Stensbølgård produceres ca. 3000 liter økologisk mælk hver dag.

Økologi for naturens skyld

Stensbølgård er omlagt til økologisk produktion i 1998. Vi tog beslutningen i forbindelse med at vi kunne tilkøbe areal fra naboejendommen – det gav en bedre harmoni i forhold til vores mælkeproduktion. Desuden synes vi det er dejligt at vi ikke skal sprøjte på vores marker for ukrudt og skadedyr – det giver en rigere natur og dyreliv. Vi synes det er vigtigt at passer på naturen og ikke anvende stoffer, som kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. Der hører 85 HA jord til gården – desuden har vi forpagtning på et ligeså stort et areal. Vi dyrker foder til dyrene i form af majs, korn, og græs, som vi høster til vinterfoder.

På Stensbølgaard dyrkes der også ca. 5 hektar jord med en masse forskellige grøntsager, kartofler, sukkermajs, tomater og krydderurter som sælges i gårdens butik og en stor del leveres til Københavnske restauranter og kantiner hver uge.. Læs mere om vores gårdbutik, stalddørssalg og grøntsager her

Mælken leveres til Hansens-Is

Vi har økologisk mælkeproduktion og har 120 malkekøer af rød dansk malkerace, og ca. 150 små og store kalve. – dyrene kommer på græs i sommerhalvåret – mest muligt fra den 15. april til 1. november. Dyrene får 100% økologisk foder. Om sommeren græsser vores store kalve i engarealer i nærheden. På årsbasis leverer vi fra Stensbølgård ca. 1 mill. liter mælk. Det svarer til ca. 3000 liter pr. dag. Mælken leveres til Hansen Is som ligger tæt ved gården.

Køerne står op klokken 04:30

Vi starter dagen på Stensbølgård kl. 04.30 om morgenen – vi begynder med at malke køerne. Ca. kl. 7.00 starter vi med at blande foder til hele dagen – vi blander et ensartet foder, som automatisk gives til dyrene i løbet af det næste døgn. Køerne malkes igen kl. 15.30 om eftermiddagen. Om vinteren får køerne frisk foder ca. 10 gange i døgnet. Om sommeren henter køerne selv en del af foderet på græsmarken, men de får også supplerende foder i stalden, når de alligevel skal ind og malkes.
Der er hver dag arbejde som skal udføres, så som flytning af dyr – strø halm hos køerne og kalvene – rengøring af stald og mange andre ting.
Om sommeren har vi en del arbejde i marken og hele året har vi vedligeholdelse af bygninger og maskiner.

Blindsmagning af mælk. foto:Rasmus Holmgård

Foto: Rasmus Holmgård

Vores mælk har været med i en blindsmagning sammen med 20 andre.
Læs på madbloggen “La Dolche Vita” hvordan det gik.

Nyfødt kalv
Høster kløvergræs
Back To Top